AZERBEJDŽANSKI KULTURNI CENTAR

Azerbaijani cultural center

AZERBEJDŽANSKI KULTURNI CENTAR

Razvoj i jačanje bilateralnih odnosa između Azerbejdžana i Srbije, postojana uzajamna podrška na međunarodnoj areni je slika visokog nivoa odnosa i iskrenog prijateljstva između naših zemalja i naroda. Otvaranje prve Ambasade Azerbejdžana na prostoru Zapadnog Balkana, upravo u Srbiji bio je rezultat uspostavljenih istorijskih odnosa prijateljstva i saradnje, kao i rezultat postojećih uzajamnih geostrateških interesa.

WEBLIFE USLUGE

  • IZRADA SAJTA

  • WEB DIZAJN

  • WEB HOSTING

  • OPTMIZACIJA SAJTA

  • ODRŽAVANJE SAJTA

  • WEB SAJT PODRŠKA

AKTUELNI PROJEKTI

Sve Weblife usluge